Odwiedź nas na:
Potrzebujesz pomocy? zadzwoń +48 720 890 088
  • Zaloguj się
    Zaloguj się
  • Zarejestruj się
Twój koszyk:
0 produkty
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Regulamin Bonów upominkowych sklepu internetowego www.sklep.inspirello.pl
 
I. Definicje
1. Regulamin: niniejszy dokument określa zasady stosowania bonów różnego przeznaczenia zwanych dalej Bonami Upominkowymi lub BU w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl  
2. WYDAWCA BU: Katarzyna Kinelska Poznań 60-004 ul. Głogowska 356k NIP 6311782692
3. BON UPOMINKOWY: w formie unikatowego kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej/papierowej, o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU.
4. NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy BU w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz BU.
6. KOD: unikatowy numer przypisany każdemu BU niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU
7. TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl 
8. DOSTAWCA: firma kurierska współpracująca z www.sklep.inpsirello.pl
 
II. Warunki ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy BU oraz do przyjmowania
 płatności realizowanych przy pomocy BU za Towary nabywane przez Użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej BU przed otrzymaniem BU. Zapłata za BU kupowany może nastąpić poprzez przelew, PayU, PayPal lub pobrania przez Dostawcę.
3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl
4. BU nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika BU osobom nieupoważnionym.
6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia BU po jego przekazaniu.
7. BU jest ważny przez okres dwóch miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.
8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
9.Bony są dostępne w następujących nominałach:
- 100,00zł
- 150,00zł
 
III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych
1. BU zostaje wysłany do Nabywcy za pośrednictwem oferowanego przez wybranego Dostawcy. Na życzenie Nabywcy BU zostaje wysłany w formie elektronicznej w formie PDF do samodzielnego wydruku. W takim wypadku unikatowy kod BU Nabywca otrzyma na podany w trakcie składania zamówienia adres mailowy. BU w formie papierowej możliwy jest także do odebrania osobistego w pakowalni sklepu internetowego 60-105 Poznań ul. Kopanina 28/32.
2. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem BU będzie wyższa niż wartość zapisana na BU, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, PayU, PayPall lub uiścić opłatę u Dostawcy.
3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności lub już wcześniejszej jego realizacji.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji wysyłki BU w formie elektronicznej.
 
IV. Rozliczenia i reklamacje
1. Wydanie BU Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania BU, na życzenie otrzyma notę obciążeniową.
2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z regulaminem sklepu oraz procedurą opisaną na stronach sklepu www.sklep.inspirello.pl
3. Przy użyciu BU nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:
a) BU opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na BU;
b) w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia BU, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem, PayU, PayPal lub u kuriera dostarczającego Towar.
c) przy realizacji BU nie obowiązują żadne rabaty i zniżki
 
V. Płatność przy użyciu Bonu Upominkowego
1. Tylko jeden BU może zostać wykorzystany podczas realizacji jednego zamówienia.
2. Używając BU o wartości niższej niż wartość zamówienia, Wydawca nie wydaje reszty ani w postaci przelewu, ani w postaci Bonów.
4. Przy zakupie towarów za BU nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:
• na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
• na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
• na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).
 
• VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem BU oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie BU nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Realizacja BU stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca po zrealizowaniu BU, na życzenie otrzyma fakturę VAT
4. BU w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. BU jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej WWW.sklep.inspirello.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne