Regulamin filmów płatnych

Wyciąg z Regulaminu:

VI Usługa "Filmy Płatne".

1 .Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.
2. Rozliczenia transakcji usługi „Filmy płatne”, dokonywane jest SMSem lub e-przelewem za pośrednictwem firmy Payu. Regulamin PayU znajduje się pod adresem http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf
3. Wszelkie reklamacje odnośnie płatności PayU należy zgłaszać na stronie internetowej http://www.payu.pl/program-ochrony-kupujacych/formularz-reklamacji . Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z regulamnem filmy PayU w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dodatkowo prosimy o przesłanie informacji o problemie na adres serwisu kontakt@inspirello.pl - postaramy się pomóc rozwiązać reklamację najszybiej jak to będzie możliwe.
4. Każdorazowo przy płatnościach za wybrany film przez Użytkownika/Twórcę, widnieje dokładny opis filmu oraz zwiastun filmu prezentujący co jest jego przedmiotem wraz z jego ceną wyrażoną w punktach oraz w złotych polskich brutto. Cena brutto zawiera 23% podatku VAT.
5. Ceny zakupu punktów niezbędnych do korzystania z usługi „Filmy płatne” można znaleźć  po zalogowaniu się do Serwisu w panelu użytkownika.
6. Punkty niezbędne do korzystania z usługi „Filmy płatne” Użytkownik/Twórca może zdobywać także poprzez swoją aktywność w serwisie. I tak:
a) za dodanie zdjęcia do Nasze Prace – otrzymuje 2 punkty
b) za dodanie zdjęcia do Inspiracji – otrzymuje 2 punkty
c) za napisanie komentarza w Nasze Prace – otrzymuje 1 punkt
d) za wykupienie filmów płatnych – otrzymuje  - liczbę punktów odpowiadających 10% wydanej kwoty w zaokrągleniu do pełnego punktu
e) za udostępnienie filmu na Facebooku – otrzymuje 100 punktów (można udostępnić jeden film dziennie)
f) za zapisanie się na newsletter -  otrzymuje 100 punktów
g) za zalogowanie się conajmniej 3 dni w tygodniu - otrzymuje 20 punktów
7. Po dokonaniu zakupu filmu będzie dostępny w panelu użytkownika w zakładce "Moje płatne filmy“ przez 10 dni natychmiast po zweryfikowaniu płatności przez PayU (zgodnie z regulaminem może to trwać maksymalnie do 24 godzin, ale z reguły filmy dostępne są w ciągu kilku minut).
8. Aby za zakupione filmy otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć przedmiotową opcję  w panelu użytkownika oraz uzupełnić niezbędne do jej wystawienia dane. Faktura zostanie wysłana w ciągu 7 dni od wykupienia filmu listem poleconym na adres podany w PANELU UŻYTKOWNIKA. . Faktura zostanie wystawiona za każdy zakup punktów oddzielnie do siedmiu dni od daty zakupu.
9. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi lub Twórcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie funkcjonalności „Filmy Płatne” po dokonaniu zakupu, a to poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że przed upływem  tego terminu wykorzystał on wykupione punkty. Po zakupie punktów Użytkownik może z nich korzystać przez 6 miesięcy od daty zakupu - po tym terminie punkty tracą ważność.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
dołącz do nas